Več o meni

Obširno področje lastnih izkušenj pri terapevtskem delu z ljudmi in predavanjih, ki jih vodim, mi nudi globok vpogled v individualnost človeka. Moja življenjska pot se odvija po korakih brezpogojne ljubezni, tolerance, sočutja in povezovanja.

Moja dosedanja delovna področja obsegajo predšolsko vzgojo, delo z mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami, ljudmi s psihičnimi motnjami, osebami zlorab in starostniki. Pomembno se mi zdi razumeti enakovrednost, ko smo si tako različni.

Veliko pozornosti posvečam iskreni in odprti komunikaciji. Področje mojega dela je povezano z višjim namenom življenja. Pomembno je razumeti, da so edine omejitve ustvarjene v naših glavah, na podlagi tega pa um kreira realnost posameznika.

Zavedam se, da je največji zaklad srce polno ljubezni, saj je kot takšno dovolj močno, da premaga še največji odpor. Učim ljubezni in odpuščanja, prepoznati zdravo velikodušnost in sočutno razumevanje s postavljanjem nujno potrebnih mej, nesebično pomoč in pripadnost.

Prebujanje vere in zaupanja vase ne gre doseči brez težkih izzivov in življenjskih učnih uric – lekcij. Ponujam ti jasno in varno vodstvo skozi spremembe, ki so edina stalnica v življenju.

Prisrčno vabljena na razburljivo potovanje.

dsd121

Utrinki iz delavnic